2 Unlimited

2 Unlimited - jump for joy Dutch translation

Your rating:

Jump For Joy

Ik wil schreeuwen
Ik wil springen voor plezier
En ik wil dat iedereen weet
Ik wil schreeuwen	
Ik wil springen voor plezier
Ik ga de hele wereld laten weten

Spring voor plezier
Spring voor plezier
Spring voor plezier
Spring voor plezier	
Iedereen spring spring
Spring voor plezier
Iedereen spring spring
Iedereen spring spring
Spring voor plezier

Ik wil schreeuwen
Ik wil springen voor plezier
En ik wil dat iedereen weet
Ik wil schreeuwen	
Ik wil springen voor plezier
Ik ga de hele wereld laten weten
Ik wil springen voor plezier; P-L-E-Z-I-E-R

Omdat Cupido jouw pijl de hemel in schoot
Je kent het gevoel, springen en schreeuwen
Hier komen de engelen, duidelijk door demonen
Je moet dromen, je hart stoomt
Vergeet de pijn en begin te geloven
Vrede en liefde omringen de aarde
Respect voor mijn mama die mij op de wereld zette
Vlinders bewegen zich snel
Is dit de laatste liefde, de blik van de laatste
Heviger dan ooit, rijmen zijn vrij knap
Respect voor de wereld het is tijd voor wat
Stimuleer het gevoel dat je binnen in hebt
Houd me in bedwang zodat we een rit kunnen maken
Hoe mijn mond van jou geniet
Beweeg je handen in de lucht en spring voor plezier!

Ik wil schreeuwen
Ik wil springen voor plezier
En ik wil dat iedereen weet
Ik wil schreeuwen	
Ik wil springen voor plezier
Ik ga de hele wereld laten weten
Spring voor plezier
Spring voor plezier
Spring voor plezier
Spring voor plezier
Spring voor plezier!!
Ik wil springen voor plezier, springen voor plezier
Iedereen spring spring
Iedereen spring spring
Spring voor plezier
Iedereen spring voor plezier
Spring voor plezier

Ik wil schreeuwen
Ik wil springen voor plezier
En ik wil dat iedereen weet
Ik wil schreeuwen	
Ik wil springen voor plezier
Ik ga de hele wereld laten weten
Ik wil schreeuwen

Ik wil springen voor plezier
En ik wil dat iedereen weet
Ik wil schreeuwen	
Ik wil springen voor plezier
Ik ga de hele wereld laten weten

Spring voor plezier
Spring voor plezier
Spring voor plezier
Spring voor plezier
Spring voor plezier
Spring voor plezier!!

jump for joy

I wanna scream
I wanna jump for joy and I want everyone to know
I wanna scream
I wanna jump for joy, I gotta let the whole world know
Jump for joy
Jump for joy
Jump for joy
Jump for joy
Everybody jump jump
Jump for joy
Everybody jump jump
Everybody jump jump
Jump for joy
I wanna jump for joy; J-O-Y
'Cause Cupid shot your arrow in the sky
You know the feeling, jumping and screaming
Here comes the angels, marked by demons
You must be dreaming, your heart is steaming
Forget the pain and start believing
Peace and love surrounding Earth
Respect to my mum who gave me birth
Butterfies are moving fast
Is this the last love, the look of last
Heavier as ever, rhymes are quite clever
Respect to the world it's time for whatever
Stimulate the feeling that you got inside
Hold me down so we can take a ride
Hoaw my month for you to enjoy
Wave your hands in the air and jump for joy!
Jump for joy
Jump for joy
Jump for joy
Jump for joy
Jump for joy!!
I wanna jump for joy, jump for joy
Everybody jump jump
Everybody jump jump
Jump for joy
Everybody jump jump
Jump for joy
Jump for joy
Jump for joy
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: Anita Dels, Phil Wilde, Raymond Lothar Slijngaard

Composer: Anita Doth, Ray Slijngaard, Phil Wilde

Publisher: ZYX Music, РАО

Details:

Released in: 2008

Language: English

Translations: Dutch

Appearing on: Hits Unlimited

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found