2ne1

2 Lyrics found
Hate you (French translation)