St. Andries MC's

St. Andries MC's - 't dialect

Your rating:
Om euh verstaanbaar over te komen moet u dus letten op uw stem
euh, goed artikuleren en zeker het dialect van waar u komt achterwege laten
 
In 't stad wörd 'er rap geklapt
in 't stad, in 't stad klappe wij dus rap
mijn stad is die stad
en et dialect is plat
goh-g-et ae ni af awel kust dan ons WA?
 
Gepest is getreter
aewe mond is ne freter
a' ge constant ligd te mekkere dan noeme w'ae nen blêter
 
Nemen is pakke
walle zen zakke
kleven is plakken
en waerken is fakke
 
Een mezeke is een wondshe
en ne keffer is een ondshe
twiê en een alf euro da was vruger nog een pondshe
ne rijkswacht een zwontshe
een weggesken een bontshe
doed' er iênen ùp awel dan gefde gij een rondshe
 
God' e komishke doen of Mobutu ùp 't vliegtuig zette
wild' iet rap afaendele mokte gewoên körte mette
 
De zolozjie dad is de zoo
een vierkant ne karo
a' g'in den Elmer iet besteld dan rùpte gewoên yo
 
In 't stad wörd 'er rap geklapt
in 't stad, in 't stad klappe wij dus rap
Aentwaerpen is die stad
en et dialect is plat
goh-g-et ae ni af awel kust dan ons WA?
 
 
Ne zakdùk is een snotvodshe
een gatshen is een gotshe
't café meh 't miêste bier in 't stad worschijnlijk 't Patersvotshe
 
Ijskreêm is kreêmgelas
zjustekes is pas
en de ploeg van 't stad speld nog alted iêste klas
 
Een spleet is een kier
en ne wörm is ne pier
ne glazen boteram is bier
trots dad is fier
 
carréken is vier
ni' gùjekoêp dad is dier
ge zie-g-et afkome
yo ik zien da' van ier
 
Sleuren is trekken
ontploffe verrekken
afbolle vertrekke
doêddoen dad is nekke
 
druppen is lekken
en smoele zen bekke
klein plaentshes zen stekken
en stùffen is spekke
 
Schiêf dad is krùm
vörwa is worùm
een zjat is een kùm
en achterlijk stùm
 
't WC is de koer
een rondshe nen toer
een teef is een oer
iemand lùmp is nen boer
 
In 't stad wörd 'er rap geklapt
in 't stad, in 't stad klappe wij dus rap
Aentwaerpen is die stad
en et dialect is plat
goh-g-et ae ni af awel kust dan ons WA?
 
De kruidtuin da noeme wij den botanikken of
een bruin broêd gewoên of gesnejen is een grof
 
Ne sleffer ne slùf
ne stùmp is nen dùf
een kut is een fùf
en freet dad is bùf
 
Een tùrt een patteeke
doen asof dad is feke
nen overloêp een alleeken
en daensen is sheke
 
De kaermis de foêr
een bord een talloêr
een touw is een koêr
yo en wiet dad is smoêr
 
Ne smurf is ne flik
nen tutterfrut ne chic
ae crew is een klik
en ae kruis is ne mik
 
Stilo's zen bikke
braenden is fikke
schùppen is pikke
verrajen is klikke
 
Betalen is dokke
m'n kloête zen klokke
en kwiêken is fokke
en kouse zen sokke
 
spauwen is brokke
trekken is snokke
een schoên griet da noeme wij een faerm mokke
 
In 't stad wörd 'er rap geklapt
in 't stad, in 't stad klappe wij dus rap
Aentwaerpen is die stad
en et dialect is plat
goh-g-et ae ni af awel kust dan ons WA?
 
Ne fits is een veloken
een verrassing een kadoke
een schel broêd is een boken
en biêne da' zen knoke
 
Nen beuling ne wöst
een tiet is een böst
soms godd' ùp de vöst
en dan slaagd' ùp de köst
 
Edde döst mùtte drinke
knipoêgde pinkte
maenkte dan hinkte
en mufte dan stinkte
 
't Gras is de gazon
goe dad is bon
duzend frang was een ton
neje waendelen is gon
 
Kùrözje is moed
te poêt is te voet
een overtreding nen boet
en ne gast is nen dude
 
Nen eld is de staer
nen otto een kaer
ne stùmmen apshaer
overoêp in de waer
 
Gratis vörniet
ùp de pùf is krediet
??en nen erge ne liet??
en nog efkes sebiet
 
Correct dad is zjust
gùsting is lust
de zotten aap nùmde Gust
en da' ge nae mijn kloête kust
 
In 't stad wörd 'er rap geklapt
in 't stad, in 't stad klappe wij dus rap
Aentwaerpen is die stad
en et dialect is plat
goh-g-et ae ni af awel kust dan ons WA?
Get this song at:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Author: ?

Composer: ?

Publisher: ?

Details:

Language: Dutch

Share your thoughts

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0 Comments found