50 Cent

Justin Timberlake & Timbaland & 50 Cent - Ayo technology (she wants it) Nederlandse vertaling songtekst

Je score:

Ayo technology (she wants it)

Iets speciaals,
Onvergetelijk,
50 cent (cent),
Justin (tin),
Timbaland (land), verdomme (domme)

Zij zij, zij wil het, ik wil het aan haar geven
Zij weet dat, het hier voor haar is
Ik wil, je het neer zien halen
Ik ben rijk, gooi geld rond

Ze werkt het meisje, ze werkt met de paal
Ze breekt het neer, ze doet het traag
Ze is zo mooi, het gaat haar om het geld
Ze doet haar ding op de dansvloer
Haar geld, ze verdient het
Kijk naar de manier waarop ze schudt
Het doet je haar willen aanraken, je ervan laten proeven
Verlang je naar haar, wordt gek, zie het onder ogen
Stop nu niet, neem het, neem het
Ze manier waarop ze het schudt, je wil het aanraken
Denkt dat ze dubbele gewrichten heeft
Van de manier waarop ze danst
Laat je hoofd gek worden
Van de manier waarop ze het deed
Ze is zoveel meer dan dat je gewend bent
Ze weet hoe ze moet bewegen om je te verleiden
Ze doet het juiste ding en raakt de juiste punten aan
Doet een lapdance tot je klaar bent om te beginnen

Ze is altijd klaar, wanneer je het wil, zij wil het
Als een mannengek, de informatie,
Ik toon je waar je haar ontmoet
Van laat in de avond tot het daglicht springt de club
Als je een goede tijd wil, zal zij je geven wat je wil

Schat dit is een nieuw tijdperk,
Je houd van mijn nieuwe gekte
Laten we samenkomen,
Misschien kunnen we een nieuwe fase starten
De rook maakt de club helemaal wazig,
Spotlichten doen je geen goed schatje
Waarom kom je niet naar hier, je doet me zeggen

Aayooh
Ik ben het beu om technologie te gebruiken
Waarom kom je niet op mij zitten

Aayooh
Ik ben het beu om technologie te gebruiken
Ik heb je voor mij nodig
Ooh, ze wil het, uh uh, ze wil het
Ooh, ze wil het, uh uh (dus), ik moet het haar geven
Ooh, ze wil het, uh uh, ze wil het
Ooh, ze wil het, uh uh (dus), ik moet het haar geven

Jouw heupen, jouw dijen,
Je hebt me gehypnotiseerd, laat me je vertellen
Jouw heupen, jouw dijen,
Je hebt me gehypnotiseerd, laat me je vertellen
Jouw heupen, jouw dijen,
Je hebt me gehypnotiseerd, laat me je vertellen
Jouw Jouw heupen, jouw dijen,
Je hebt me gehypnotiseerd, laat me je vertellen

Heb iets voor dat iets dat ze heeft
De manier waarop ze het laat schudden,
De manier waarop ze het laat ploffen
Laat het regenen zodat ze niet stopt
Ik hoef niet te bewegen, ik kan neerzitten en kijken
In haar fantasie, is er veel te zien
Hoe het zou zijn op mij, rug tegen rug,
Badend in het zweet
Alles in mijn laken
Wanneer ze klaar is om te rijden, ben ik klaar om te rollen
Ik zal in dit meisje zijn tot de club gesloten is
Wat moet ik doen, één ding op alle krachten
Dit zou verboden moeten zijn
Van zij naar zij, laat het ritje, breek het neer (neer neer)
Je weet dat ik ervan houd wanneer je lift
En alles in rond gooit
Andere stijl, andere beweging,
Verdomme ik hou van de manier waarop je beweegt
Meisje je doet me denken aan,
Al de dingen die ik met je doe
Meisje we laten het ploffen,
We kunnen van positie veranderen
Van de zetel naar de toonbanken in mijn keuken

Schat dit is een nieuw tijdperk,
Je houd van mijn nieuwe gekte
Laten we samenkomen,
Misschien kunnen we een nieuwe fase starten
De rook maakt de club helemaal wazig,
Spotlichten doen je geen goed schatje
Waarom kom je niet naar hier, je doet me zeggen

Aayooh
Ik ben het beu om technologie te gebruiken
Waarom kom je niet op mij zitten

Aayooh
Ik ben het beu om technologie te gebruiken
Ik heb je voor mij nodig
Ooh, ze wil het, uh uh, ze wil het
Ooh, ze wil het, uh uh (dus), ik moet het haar geven
Ooh, ze wil het, uh uh, ze wil het
Ooh, ze wil het, uh uh (dus), ik moet het haar geven

Jouw heupen, jouw dijen,
Je hebt me gehypnotiseerd, laat me je vertellen
Jouw heupen, jouw dijen,
Je hebt me gehypnotiseerd, laat me je vertellen
Jouw heupen, jouw dijen,
Je hebt me gehypnotiseerd, laat me je vertellen
Jouw heupen, jouw dijen,
Je hebt me gehypnotiseerd, laat me je vertellen

Ayo technology (she wants it)

Something special,
Unforgetable,
50 Cent (cent),
Justin (tin),
Timbaland (land), god damn (damn)

She she, she want it, I want to give it to her
She know that, it's right here for her
I want to, see you break it down
I'm ballin', throw'n money around

She work it girl, she work the pole
She break it down, she take it low
She fine as hell, she about the dough
She doing her thing out on the floor
Her money money, she makin' makin'
Look at the way she shakin' shakin'
Make you want to touch it, make you want to taste it
Have you lustin' for her, go crazy face it
Now don't stop, get it, get it
The way she shakin' make you want to hit it
Think she double jointed
From the way she splitted
Got you're head f**ked up
From the way she did it
She's so much more than you're used to
She know's just how to move to seduce you
She gone do the right thing and touch the right spot
Dance in you're lap till you're ready to pop

She always ready, when you want it she want it
Like a nympho, the info
I show you where to meet her
On the late night, till daylight the club jumpin'
If you want a good time, she gone give you what you want

Baby this a new age,
You like my new craze
Let's get together
Maybe we can start a new phase
The smokes got the club all hazy,
Spotlights don't do you justice baby
Why don't you come over here, you got me saying

Aayooh
I'm tired of using technology,
Why don't you sit down on top of me

Aayooh
I'm tired of using technology
I need you right in front of me
Ooh, she wants it, uh uh, she wants it
Ooh, she wants it, uh uh (soo), I got to give it to her
Ooh, she wants it, uh uh, she wants it
Ooh, she wants it, uh uh (soo), I got to give it to her

Your hips, your thighs,
You got me hypnotized, let me tell you
Your hips, your thighs,
You got me hypnotized, let me tell you
Your hips, your thighs,
You got me hypnotized, let me tell you
Your hips, your thighs,
You got me hypnotized, let me tell you

Got a thing for that thing she got
The way she make it shake,
The way she make it pop
Make it rain for us so she don't stop
I ain't got to move, I can sit and watch
In her fantasy, there's plain to see
Just how it be, on me, backstrokin',
Sweat soaking
All into my set sheets
When she ready to ride, I'm ready to roll
I'll be in this bitch till the club close
What should I do, one thing on all fours
Now that that shit should be against the law
From side to side, let the ride, break it down (down down)
You know I like, when you hike
And you throw it all around
Different style, different move,
Damn I like the way you move
Girl you got me thinking about,
All the things I do to you
Let's get it poppin' shorty
We can switch positions
From the couch to the counters in my kitchen

Baby this a new age,
You like my new craze
Let's get together
Maybe we can start a new phase
The smokes got the club all hazy,
Spotlights don't do you justice baby
Why don't you come over here, you got me saying

Aayooh
I'm tired of using technology,
Why don't you sit down on top of me

Aayooh
I'm tired of using technology
I need you right in front of me
Ooh, she wants it, uh uh, she wants it
Ooh, she wants it, uh uh (soo), I got to give it to her
Ooh, she wants it, uh uh, she wants it
Ooh, she wants it, uh uh (soo), I got to give it to her

Your hips, your thighs,
You got me hypnotized, let me tell you
Your hips, your thighs,
You got me hypnotized, let me tell you
Your hips, your thighs,
You got me hypnotized, let me tell you
Your hips, your thighs,
You got me hypnotized, let me tell you
Vind dit lied op:
bol.com
amazon.com

Copyrights:

Auteur: ?

Componist: ?

Publisher: ?

Details:

Taal: Engels

Vertalingen: Nederlands

Deel je mening

Dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden zijn daarbij van toepassing.

0 Reacties gevonden